ELEKTROWNIE

SŁONECZNE,

FOTOWOLTAICZNE

PROJEKT I BUDOWA DACHOWYCH FARM SŁONECZNYCH

Komercyjne dachowe elektrownie słoneczne

Jest to sposób na czerpanie zysków z obszarów, które nie były wcześniej używane, co również zwiększa wartość nieruchomości

 • Skaluje biznes
 • Zapewnia gwarantowany zysk
 • Wykorzystanie wolnej przestrzeni: dachy, fasady, zadaszenia

Zintegrowane rozwiązanie „pod klucz”

KNESS realizuje cały zakres prac związanych ze sprzedażą komercyjnej dachowej elektrowni fotowoltaicznej

01

Analityka

 • Obliczenia kosztów i zwrotu z projektu

02

Ekspertyza dachowa

 • Sprawdzenie dachu i samego budynku pod kątem możliwości przenoszenia dodatkowego ładunku

03

Dobór sprzętu

 • Wybór optymalnego sprzętu, zaopatrzenia i logistyki z najlepszymi cenami i warunkami

04

Projektowanie

 • Obliczenia kosztów i zwrotu z projektu

05

Budowa

 • roboty budowlane i instalacyjne
 • prace elektryczne
 • prace regulacyjne

06

Uruchomienie

 • Testowanie i uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej

Indywidualne rozwiązania

dla różnych typów dachów

Do dachów płaskich różnych rodzajów powłok

System montażu modułów fotoelektrycznych do wszystkich typów dachów płaskich

Do dachów dwuspadowych pokrytych blachą

Montażowe konstrukcje metalowe montowane na klej do wszystkich rodzajów dachów skośnych

DLA RÓŻNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Centra handlowe

Centra logistyczne

Salony samochodowe

Centra biznesowe

Produkcja

Magazyny

Gospodarstwa rolne

Parkingi

KORZYŚCI

„Pod klucz”

Kompleksowe rozwiązanie dla każdego klienta: od studium wykonalności po uruchomienie obiektu

„Zielona” produkcja

Wkład w zwiększanie poziomu produkcji „zielonej” energii

Optymalizacja

Możliwość efektywnego wykorzystania wolnych powierzchni dachów budynków komercyjnych

FOG

0

Farm

0

MW

0

Zamówienie

Wiadomość (Napisz szczegółowo, co Cię interesuje)*

Kontakt

+48 797 575 424

office@knesspolska.pl

×

FAQ

Budowa farmy fotowoltaicznej krok po kroku (etapy budowy)

Instalacja PV tworzona na potrzeby dużych konsumentów energii jest ogromnym wyzwaniem technologicznym i logistycznym. Przedstawimy teraz krok po kroku etapy budowy, odpowiadając na pytanie, jak założyć farmę fotowoltaiczną, aby przynosiła ona długotrwałe korzyści finansowe i gwarantowała bezawaryjną pracę na dziesięciolecia.

Wybór gruntu na montaż paneli fotowoltaicznych

Działka pod przyszłą farmę fotowoltaiczną powinna spełniać kilka podstawowych wymagań. Kluczem do sukcesu jest tutaj maksymalizacja ekspozycji powierzchni paneli na Słońce. Instalacja fotowoltaiczna nie będzie działać efektywnie, jeśli zostanie narażona na zacienienie ze strony pobliskich drzew czy budynków. Panele fotowoltaiczne powinno się instalować z zachowaniem odpowiedniej separacji. Rodzi to dodatkowe restrykcje co do wymiarów działki. Uzyskanie właściwej mocy z systemu PV jest zależne od całkowitego wymiaru terenu. Farma fotowoltaiczna w Polsce nie może być ponadto instalowana na gruntach o klasie wyższej niż IV – te pozostają bowiem zarezerwowane wyłącznie dla działalności rolniczej. Ważnym aspektem pozostaje także odległość do miejsca przyłączenia do sieci energetycznej. W zależności od mocy farmy fotowoltaicznej ta odległość waha się od 500 m do 5000 m. Np. przy montażu farmy o 1 MW- 500m a przy montażu 10 MW odległość może być 5000 m.

Projekt instalacji (farmy) fotowoltaicznej

Prawidłowy projekt farmy fotowoltaicznej dla dużej firmy musi dotykać wszystkich kwestii prawnych i technologicznych, jakie pojawią się podczas realizacji. W firmie KNESS przykładamy szczególną uwagę do tego etapu, mając świadomość jego ogromnego znaczenia dla całej inwestycji. W projekcie zamieszczamy m.in. informacje o azymucie paneli PV, który powinien być jak najbardziej zbliżony do kierunku południowego. Projekt instalacji wykorzystującej technologie OZE dostarcza szczegółowych kalkulacji rocznych uzysków na podstawie przyjętych wcześniej założeń. Trudno sobie wyobrazić projekt farmy PV bez uwzględnienia w nim wszelkich danych o wymiarach, liczbie i rodzajach stosowanych paneli. Konieczne będzie również ustalenie połączeń z falownikiem. Nieodłącznymi elementami dobrego projektu pozostają także wizualizacje graficzne – schematy elektryczne, plany wymiarowe czy modele 3D.

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci należy składać do wybranego dostawcy energii. Do wniosku dołączamy dane inwestora i parametry jego farmy fotowoltaicznej, charakterystykę techniczną urządzeń wchodzących w jej skład, dokumentację potwierdzającą prawo własności lub prawo do korzystania z działki, czy karty katalogowe modułów fotowoltaicznych. Określenie warunków przyłącza leży w gestii specjalistów Operatora Systemu Dystrybucji. Wydanie warunków przyłączenia następuje w terminie 30 dni od daty zaksięgowania środków z tytułu zaliczki (opłata za przyłączenie wynosi obecnie 30 PLN za każdy 1 kV mocy znamionowej).

Promesa koncesji

Promesa koncesji dla farmy fotowoltaicznej wydawana jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Na mocy tej decyzji administracyjnej inwestor uzyskuje deklarację, że po uruchomieniu swojej farmy otrzyma prawo wytwarzania i sprzedawania energii do sieci na ustalonych zasadach. Promesa koncesji daje przedsiębiorcy pewność, że będzie mógł on swobodnie prowadzić działalność gospodarczą po spełnieniu szeregu wymogów prawnych, technologicznych i finansowych. Organ publicznoprawny wydaje promesę na określony czas, określając tym samym najpóźniejszą datę zakończenia budowy farmy fotowoltaicznej.

Budowa (montaż) farm fotowoltaicznych

Fotowoltaika dla firm przyniesie spodziewane rezultaty tylko wtedy, gdy montaż paneli fotowoltaicznych na farmie odbędzie się zgodnie z najlepszymi procedurami. Ekipy montażowe firmy KNESS działają zgodnie z zaleceniami producentów, gwarantując dokładność na każdym etapie instalacji paneli. Montaż farmy fotowoltaicznej obejmuje takie etapy jak: wyrównanie terenu działki, kafarowanie i montaż konstrukcji pod przyszłe panele, montaż modułów paneli fotowoltaicznych wraz z inwerterami i instalacją uziemiającą, montaż trafostacji, a także uruchomienie farmy i zgłoszenie tego faktu do Urzędu Regulacji Energetyki.

Produkcja i sprzedaż energii

Farma fotowoltaiczna w Polsce może przynosić ogromne zyski z tytułu sprzedaży wyprodukowanej energii. Odnawialne źródła energii podlegają w Polsce dystrybucji w dwóch modelach sprzedażowych: systemie aukcyjnym i modelu PPA. Szczegółowe informacje można uzyskać w tekście ustawy o OZE. Technologie energii odnawialnej, do których należą farmy fotowoltaiczne, mogą również służyć do sprzedaży nadwyżek energetycznych. W pierwszej kolejności wyprodukowana energia służy zaspokojeniu potrzeb własnych przedsiębiorstwa. Dopiero wygenerowanie nadwyżek otwiera możliwości ich sprzedaży na zasadach ogólnych, lub poprzez magazynowanie w akumulatorach.

Ile trwa budowa farmy fotowoltaicznej?

Współczesne technologie energii odnawialnej znacznie przyspieszają proces budowy farmy fotowoltaicznej. Czas realizacji zależy od wielkości farmy -budowa farmy o mocy 1 MW, wynosi ok. 2 miesięcy; budowa farmy o mocy 90 MW trwa między 8-12 miesięcy). Energia OZE, a tym samym farma fotowoltaiczna, podlega w Polsce rozmaitym wymogom prawnym i koniecznością uzyskania koncesji. Najdłuższy czas oczekiwania wiąże się z otrzymaniem koncesji, pozwoleń na budowę i warunków przyłączenia do sieci. Ekipy montażowe firmy KNESS, składające się z wielu doświadczonych specjalistów i wykorzystujące doświadczenie oraz nowoczesny sprzęt, znacznie skracają czas potrzebny na prace w terenie.

Czy warto zainwestować w technologie energii odnawialnej (OZE)?

Budowa farmy fotowoltaicznej wymaga sporych nakładów sił i środków, jednak nagrodą za początkowe uciążliwości staje się bezobsługowe i tanie źródło energii na wiele lat. Technologie OZE pozostają całkowicie neutralne dla środowiska i terenów okalających umiejscowienie farmy. Inwestycja w farmę fotowoltaiczną w dużej firmie zwraca się po kilku latach, a następnie dostarcza całkowicie darmowej energii i stwarza możliwość odsprzedaży nadwyżek. Trudno przecenić aspekt finansowy w fotowoltaice – inwestowanie w OZE po prostu się opłaca, a KNESS dostarcza najlepszych technologii do generowania jeszcze większych oszczędności dla biznesu.

Co to jest farma fotowoltaiczna (farma słoneczna)?

Farmy fotowoltaiczne można zdefiniować jako rozległe połacie terenu o doskonałej ekspozycji na światło słoneczne, pokryte instalacjami paneli przetwarzających promienie świetlne na energię elektryczną. Wydajność farmy fotowoltaicznej pozostaje największa przy pełnym nasłonecznieniu, dlatego do ich budowy wykorzystuje się lokalizacje o najlepszym poziomie rocznego naświetlenia. Farma słoneczna, znana także pod nazwą elektrowni fotowoltaicznej, wykazuje ogromny potencjał w rozwiązaniu problemów energetycznych współczesnego świata. Jest ponadto zgodna z postulatami ekologii i ograniczania emisji spalin do atmosfery. Jak założyć farmę fotowoltaiczną?


Fundamenty przyszłej farmy fotowoltaicznej rodzą się w biurze projektowym. Właściciele firmy rozważającej założenie farmy fotowoltaicznej nawiązują współpracę z projektantami, którzy dostosują przyszłe rozmiary instalacji PV do wizji i potrzeb klienta. Budowa farmy fotowoltaicznej ma swój początek w wyborze odpowiedniej lokalizacji, spełniającej wymagania odnośnie ukształtowania terenu i współczynnika rocznego nasłonecznienia. W dalszej kolejności warto postarać się o odpowiednie dofinansowanie. Fotowoltaika dla biznesu staje się celem wielu rządowych programów, emitowanych przez instytucje zajmujące się bezpieczeństwem energetycznym i ochroną środowiska. Budując instalacje fotowoltaiczne dla firm, inwestorzy muszą uzyskać niezbędne pozwolenia i koncesje. Procedura uzyskania koncesji może zająć nawet 5 miesięcy, dlatego warto uwzględnić ten czas podczas planowania inwestycji. Otrzymując zielone światło od właściwych organów państwowych, możemy przystąpić do zakupu paneli i prac montażowych, zgodnie z przygotowanym na początku projektem. Farma fotowoltaiczna powstaje według ściśle określonego scenariusza, nakreślonego przez zapisy ustawy Prawo energetyczne i nowoczesne rozwiązania technologiczne dla OZE. Jedno jest pewne – budowa farmy fotowoltaicznej to inwestycja na lata, dostarczająca przewidywalnego i darmowego źródła energii dla biznesu.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, sprawdź nasze Faq