KNESS wraz z przedstawicielami Ukraińskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej bierze udział w jednym z największych wydarzeń energetyki wiatrowej i technologii wodorowej w Europie — WindEnergy Hamburg. Wydarzenie zgromadziło producentów sprzętu, deweloperów, naukowców, inwestorów na rynku OZE, przedstawicieli władz i stowarzyszeń branżowych z ponad 40 krajów.

Rozwój OZE jest w obecnych czasach konieczny. Kryzys energetyczny wywołany wojną, kwestie niezależności energetycznej, bezpieczeństwa – to wszystko skłania nas do szukania możliwości, opracowywania rozwiązań i działania na rzecz przyspieszenia transformacji energetycznej.

To bardzo ważne, aby nawet w warunkach wojennych przedstawiciele Ukrainy wraz z innymi światowymi liderami branży prezentowali swoje rozwiązania, doświadczenia i fachowa wiedzę oraz wymieniali wizje rozwoju przemysłu, jednocześnie badając nowe technologie energetyki wiatrowej, aby móc wdrażać międzynarodowe doświadczenia na rzecz odbudowy Ukrainy i tworzyć sprzyjające inwestycjom warunki aby w przyszłości pomagać w rozwoju kraju.

„Pomimo pojawiających się wciąż nowych wyzwań i złożoności nowych realiów, świat innowacji rozwija się dynamicznie — unowocześniane są istniejące technologie, tworzone są nowe, na podstawie których już działają rozwiązania mające na celu osiągnięcie ekologicznej i bezpiecznej przyszłości. Tę ideę potwierdzają wyniki branżowego wydarzenia WindEnergy, które niejako stało się platformą prezentacji innowacji, najnowszych osiągnięć i rozwiązań w energetyce wiatrowej, dyskusji o planach krótko i długoterminowych oraz wymiany innowacyjnych pomysłów. Najważniejsze poruszane kwestie to:

  • duże zainteresowanie koncentruje się na rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, która posiada znaczny potencjał techniczny, ekonomiczny i społeczny
  • wprowadzane są nowe sposoby realizacji projektów wiatrowych, w szczególności z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz modyfikacji elektrycznego i instalacyjnego wyposażenia obiektów energetyki wiatrowej;
  • w celu uniknięcia wpływu na ekosystem, opracowywane i wdrażane są obecnie radary i czujniki ultradźwiękowe, które śledzą ruch ptaków i odstraszają je zmieniając tor ich ruchu;
  • międzynarodowa społeczność ekspertów podkreśla potrzebę rozwoju technologii wodorowych. Istnieje jednak w tym kierunku wiele wyzwań, które należy przezwyciężyć, aby móc w pełni rozwinąć branżę. W szczególności trwają poszukiwania najbardziej opłacalnych i przyjaznych dla środowiska technologii transportu wodoru” – zauważył Yevhen Didichenko, Dyrektor ds. Innowacji i Rozwoju w KNESS.
POWRÓT DO WSZYSTKICH AKTUALNOŚCI POPRZEDNI NASTĘPNY