Budowa farm słonecznych o mocy 17 MW w Polsce we współpracy z RWE

Kategoria (REALIZACJE)

Opublikowany (27.03.2023)

Czas czytania (3min)

Z radością ogłaszamy nasze partnerstwo z RWE, wiodącym graczem na światowym rynku energii odnawialnej. W ramach umowy BoP rozpoczęliśmy budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 17 MW w Polsce, co jest znaczącym krokiem w kierunku neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla produkcji energii w kraju.

Mając ponad 1,2 GW gotowych, zaprojektowanych, zbudowanych i oddanych do użytku stacji fotowoltaicznych, jesteśmy dobrze przygotowani do dostarczania wysokiej jakości rozwiązań w sektorze energii odnawialnej. Zaufanie, jakim obdarzyło nas RWE, jest świadectwem naszej wiedzy i zaangażowania w zrównoważony rozwój.

RWE jest światowym liderem w sektorze energii odnawialnej. Dzięki szeroko zakrojonej strategii inwestycyjnej i rozwojowej, do 2030 roku firma zwiększy swoje potężne, ekologiczne moce produkcyjne do 50 gigawatów na całym świecie. W tej dekadzie RWE zainwestuje w tym celu ponad 50 miliardów euro brutto. Portfolio oparte jest na morskiej i lądowej energii wiatrowej, słonecznej, wodorowej, bateriach, biomasie i gazie.

Pracując razem nad rozbudową infrastruktury energii odnawialnej, rozwojem technologii magazynowania energii i stymulowaniem innowacji w sektorze, jesteśmy zaangażowani w promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Współpracując ze świadomymi biznesami, możemy przyspieszyć nasze wysiłki na rzecz dekarbonizacji sektora energetycznego i zapewnienia czystszej, bardziej ekologicznej przyszłości dla wszystkich.

POWRÓT DO WSZYSTKICH AKTUALNOŚCI POPRZEDNI NASTĘPNY