Grupa

Kapitałowa

KNESS Polska to niezależna firma zajmująca się energią słoneczną, będąca częścią grupy kapitałowej KNESS GROUP, której działalność obejmuje pełen zakres czynności związanych z produkcją energii odnawialnej.

działamy od

pracowników

2009

1000+

KNESS GROUP to pionowo zintegrowany operator energii odnawialnej działający na rynku europejskim.

Współpracuje z wiodącymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi, stowarzyszeniami, dostawcami i firmami. Od momentu powstania w 2009 roku grupa zrealizowała ponad 111 projektów energii słonecznej o mocy ponad 1,2 GW

NASZE DOŚWIADCZENIE

Inżynieria i budowa elektrowni słonecznych (SPP), produkcja i prognozowanie energii elektrycznej, magazynowanie i zarządzanie

Energia wiatrowa — równowaga inżynierii i budowy, produkcji energii oraz prognozowania

Dostawa i handel energią mieszaną

Energetyka tradycyjna — sieci dystrybucyjne wysokiego napięcia

Rozwój

wszystkie nasze projekty

GRUPA SPÓŁEK

KNESS Design

Projekty budowy, przebudowy oraz wyposażanie w technologię obiektów energetycznych

KNESS Service

Pełen zakres usług związanych z eksploatacją i utrzymaniem obiektów OZE

KNESS Construction

Usługi EPC i EPCF dla obiektów OZE

KNESS Energy

Kompleksowe rozwiązania w zakresie dostaw i obrotu energią elektryczną

KNESS PV

Produkcja i dostarczanie urządzeń dla odnawialnych źródeł energii

KNESS Polska

KNESS Polska jest firmą zarządzającą aktywami w Polsce

PEŁNY ZAKRES PRAC

W SEKTORZE ENERGII ODNAWIALNEJ

RnD

Badania i rozwój innowacyjnych rozwiązań w sektorze OZE

Rozwój

Projekty budowy, przebudowy i technicznego wyposażenia obiektów energetycznych

Produkcja

Produkcja i dostawa urządzeń dla OZE

EPC

Inżynieria, dostarczanie, budownictwo dla OZE

Operation & Maintenance

Pełny zakres rozwiązań O&M dla obiektów OZE

Dostawa & Handel Energią

Kompleksowe rozwiązania w zakresie obrotu energią elektryczną, zasilania, rozliczania i prognozowania wytwarzania

KLUCZOWE KAMIENIE MILOWE

2009-2011

Założenie firmy

Budowa obiektów energetyki konwencjonalnej: podstacji wysokiego napięcia i sieci dystrybucyjnych

2012-2015

Pierwszy projekt OZE oraz budowa farmy słonecznej (EPC)

Produkcja stacji falownikowych, osprzętu dla farm słonecznych, stalowych konstrukcji montażowych

2016-2017

Usługi eksploatacyjne i konserwacyjne (O&M)

Własne centrum innowacji i technologicznych rozwiązań (RnD Center)

Własne centrum wysyłkowe dla SPP

2018-2022

Współpraca z Międzynarodowymi Instytucjami Finansowymi (EBOR)

Produkcja energii elektrycznej (własne farmy słoneczne)

Dział RnD ІТ — tworzenie własnego oprogramowania SCADA.PV

Prognozowanie produkcji farm słonecznych

Opracowanie własnego prototypu BESS

2021-2022

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce

Dalsza ekspansja biznesowa w Europie

Mobilne stacje słoneczne PV Sich