Fotowoltaika dla firm przyniesie spodziewane rezultaty tylko wtedy, gdy montaż paneli fotowoltaicznych na farmie odbędzie się zgodnie z najlepszymi procedurami. Ekipy montażowe firmy KNESS działają zgodnie z zaleceniami producentów, gwarantując dokładność na każdym etapie instalacji paneli. Montaż farmy fotowoltaicznej obejmuje takie etapy jak: wyrównanie terenu działki, kafarowanie i montaż konstrukcji pod przyszłe panele, montaż modułów paneli fotowoltaicznych wraz z inwerterami i instalacją uziemiającą, montaż trafostacji, a także uruchomienie farmy i zgłoszenie tego faktu do Urzędu Regulacji Energetyki.

POWRÓT DO WSZYSTKICH AKTUALNOŚCI POPRZEDNI NASTĘPNY