Farma fotowoltaiczna w Polsce może przynosić ogromne zyski z tytułu sprzedaży wyprodukowanej energii. Odnawialne źródła energii podlegają w Polsce dystrybucji w dwóch modelach sprzedażowych: systemie aukcyjnym i modelu PPA. Szczegółowe informacje można uzyskać w tekście ustawy o OZE. Technologie energii odnawialnej, do których należą farmy fotowoltaiczne, mogą również służyć do sprzedaży nadwyżek energetycznych. W pierwszej kolejności wyprodukowana energia służy zaspokojeniu potrzeb własnych przedsiębiorstwa. Dopiero wygenerowanie nadwyżek otwiera możliwości ich sprzedaży na zasadach ogólnych, lub poprzez magazynowanie w akumulatorach.

POWRÓT DO WSZYSTKICH AKTUALNOŚCI POPRZEDNI NASTĘPNY