Promesa koncesji dla farmy fotowoltaicznej wydawana jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Na mocy tej decyzji administracyjnej inwestor uzyskuje deklarację, że po uruchomieniu swojej farmy otrzyma prawo wytwarzania i sprzedawania energii do sieci na ustalonych zasadach. Promesa koncesji daje przedsiębiorcy pewność, że będzie mógł on swobodnie prowadzić działalność gospodarczą po spełnieniu szeregu wymogów prawnych, technologicznych i finansowych. Organ publicznoprawny wydaje promesę na określony czas, określając tym samym najpóźniejszą datę zakończenia budowy farmy fotowoltaicznej.

POWRÓT DO WSZYSTKICH AKTUALNOŚCI POPRZEDNI NASTĘPNY