Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci należy składać do wybranego dostawcy energii. Do wniosku dołączamy dane inwestora i parametry jego farmy fotowoltaicznej, charakterystykę techniczną urządzeń wchodzących w jej skład, dokumentację potwierdzającą prawo własności lub prawo do korzystania z działki, czy karty katalogowe modułów fotowoltaicznych. Określenie warunków przyłącza leży w gestii specjalistów Operatora Systemu Dystrybucji. Wydanie warunków przyłączenia następuje w terminie 30 dni od daty zaksięgowania środków z tytułu zaliczki (opłata za przyłączenie wynosi obecnie 30 PLN za każdy 1 kV mocy znamionowej).

POWRÓT DO WSZYSTKICH AKTUALNOŚCI POPRZEDNI NASTĘPNY