Czy panele fotowoltaiczne trzeba serwisować?

Kategoria (FAQ)

Opublikowany (25.11.2022)

Czas czytania (3min)

Brak profesjonalnego serwisu instalacji fotowoltaicznej może obniżyć jej wydajność nawet o kilkanaście procent, co przekłada się na zmniejszenie przychodów ze sprzedaży prądu i jednoczesny wzrost rachunków za energię. Niewłaściwa konserwacja paneli fotowoltaicznych może z kolei prowadzić do usterek i awarii systemu, a tym samym obniżenia bezpieczeństwa korzystania z elektrowni solarnej. Dlatego tak ważny jest regularny przegląd instalacji fotowoltaicznej oraz jej serwisowanie wykonywane przez fachowców.

Mimo że nowoczesne farmy słoneczne cechują się wysoką niezawodnością i bezawaryjnością działania, to, jak każdy system pod napięciem, wymagają systematycznego sprawdzania i ewentualnych prac naprawczych. Poza regularnymi przeglądami co maksymalnie 2 lata, audyt i serwis fotowoltaiki należy przeprowadzić też w każdym przypadku, gdy jej działanie budzi zaniepokojenie. Należy zatem sprawdzić system w przypadku np. nagłego częściowego lub nawet całkowitego spadku wydajności elektrowni słonecznej oraz widocznych nieprawidłowości, takich jak uszkodzenia paneli czy też poluzowanie konstrukcji. Uwagę powinna też zwrócić nietypowa praca falownika, objawiająca się m.in. wydobywaniem się z niego głośnych dźwięków, jak również wzrost opłat za energię elektryczną, którego nie można wyjaśnić np. zwiększeniem stawki dostawcy prądu czy też zwiększoną produkcją energii.

POWRÓT DO WSZYSTKICH AKTUALNOŚCI POPRZEDNI NASTĘPNY