Przegląd instalacji fotowoltaicznych – Na czym polega?

Kategoria (FAQ)

Opublikowany (25.11.2022)

Czas czytania (3min)

Zaleca się, aby przegląd i serwisowanie fotowoltaiki przeprowadzać nie rzadziej niż 2 razy na rok. Standardowy audyt instalacji fotowoltaicznej realizowany przez ekspertów z firmy KNESS Polska obejmuje kontrolę stanu inwertera, modułów, okablowania, mocowań i konstrukcji. Ponadto weryfikujemy zabezpieczenia stało- i zmiennoprądowe (AC i DC) instalacji. Sprawdzamy kamerą termowizyjną, czy na całej powierzchni paneli PV występuje zbliżona temperatura. Wykorzystanie nowoczesnej kamery pozwala wykryć tzw. hot spoty na panelach, które mogą prowadzić do uszkodzeń, a nawet do pożaru instalacji. Wykonujemy również kontrolne pomiary elektryczne prądu zwarciowego, rezystancji izolacji, ochrony przeciwpożarowej i napięcia obwodu otwartego, a następnie je prawidłowo interpretujemy, co pozwala określić m.in. wydajność urządzeń. Kontrolujemy stan przewodów AC i DC, zwracając szczególną uwagę na mechaniczne uszkodzenia izolacji. Badanie to jest szczególnie zasadne w przypadku fotowoltaiki montowanej na gruncie, a także na terenach wiejskich, gdzie istnieje duże ryzyko uszkodzeń dokonywanych przez nieuprawnione osoby lub zwierzęta. W przypadku wystąpienia zniszczeń i usterek, dokonujemy naprawy lub wymieniamy uszkodzone części bądź urządzenia.

POWRÓT DO WSZYSTKICH AKTUALNOŚCI POPRZEDNI NASTĘPNY